Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Drahkov
ObecDrahkov

Výzva ke kontrole - nedostatečně určené osoby v katastru nemovistostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
 

Výzva


podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.


V Praze dne 6. 3. 2014 Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 23.8.2023 (153.83 kB)

 

Výzva ke kontrole - nedostatečně určené osoby v katastru - Jak postupovat (741.7 kB)

Výzva ke kontrole - nedostatečně určené osoby v katastru nemovistostí - Informace pro veřejnost

Výzva ke kontrole - nedostatečně určené osoby v katastru nemovistostí - Výzva

 

Archiv:
Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 1.2.2023 (189.69 kB)

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 6.5.2022 (188.13 kB)

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 1.2.2021 (232.85 kB)

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 1.2.2019

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 1.2.2018

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 13.9.2017

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 1.2.2017

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 1.8.2016

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 25.2.2016

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 1.10.2014

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 14.7.2014

Nedostatečně určené osoby v katastru - Drahkov k 4.4.2014

Datum sejmutí: 1. 1. 2024 Zodpovídá: Správce Webu

Úřad obce

Rychlé informace

Popelnicové známky, jiné poplatky, změny bydliště - v úředních hodinách na OÚ, příp. domluvou na tel. čísle pí. účetní - 607 536 352 . Děkujeme.

Rezervovat hřiště je možné telefonicky na čísle 723 441 482 (Jiří Bína).