Navigace

Obsah

Návody pro občana:

Poradna - Člověk v tísni - distanční forma odborného sociálního poradenství (68.43 kB)

Odvoz jímek a septiků - nabídka

Návody pro občana na MVCR - osobní doklady

Návody pro občana na MVCR - občan na úřadě

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

Vyjádření o existenci nadzemních či podzemních sítí

Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí - zadosti.cz

 

Doprava:

Integrovaná doprava Plzeňského kraje

Přestupní jízdenka (1.36 MB)

 

Hasiči:

Hasiči - bezpečnostní desatero

Hasiči - pálení biologického odpadu

Hasiči - vypalování porostu

Hasiči - čištění spalinových cest

Hasiči - rady pro topnou sezónu

Hasiči - rady při Vánočních svátcích
 

Návody ohledně zákonných povinností:

Jak správně topit - změny od 1.9.2022 (3.15 MB)

Povinné čipování psů od 1.1.2020

Revize kotlů na tuhá paliva - informace

Revize kotlů na tuhá paliva - seznam osob oprávněných ke kontrolám

 

Třídění odpadů:

Jedlé oleje a tuky ---- Co patří do sběrné nádoby, Pokyny při úniku oleje

 

Sociální služby:

Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Blovicku na období 2023–2025 (817.81 kB)

 

Různé:

Lesy - Kůrovec

Ochrana před Radonem - dopis (388.31 kB), leták (312.47 kB), bulletin (8.34 MB)

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociální služby