Navigace

Obsah

Chodník Drahkov - publicita projektu - logo
 
Chodník Drahkov - publicita projektu - velké logo
 
Cílem projektu je zvýšení komfortu a bezpečnosti chodců v obci Drahkov. Projekt řeší návrh nového chodníku podél pozemní komunikace II/117 v obci Drahkov. Výstavbou nového chodníku v obci dojde k zajištění větší bezpečnosti chodců, ve smyslu naplnění programu ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Nový chodník zajistí bezpečný přístup a pro děti i obyvatele obce k autobusové zastávce, která se nachází na konci obce. Délka hrany chodníku (silniční obruba) je 321,72 m.