Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Popelnicové známky, jiné poplatky, změny bydliště - v úředních hodinách na OÚ, příp. domluvou na tel. čísle pí. účetní - 607 536 352 . Děkujeme.

Rezervovat hřiště je možné také telefonicky na čísle 776 552 171 (správce) nebo 723 441 482 (Jiří Bína).

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Chodník Drahkov

Navigace

Obsah

Zpět

Postup při jednání ohledně provádění kominických prací

 

UPOZORNĚNÍ !

Na základě výskytu stížností a dotazů týkajících se provádění kominických prací v našem regionu doporučuje Obecní živnostenský úřad Blovice občanům, aby při objednávání kominických prací vyžadovali od kominíka vždy předložení platného živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „KOMINICTVÍ“ (prokazuje se výpisem ze živnostenského rejstříku nebo dříve vydávaným živnostenským listem s kulatým razítkem), jehož platnost je vhodné si ověřit na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu – Registr živnostenského podnikání www.rzp.cz.

Dále uvádíme, že kontrolu a čištění spalinových cest (komína a kouřovodů) může provádět pouze osoba odborně způsobilá – držitel shora uvedeného živnostenského oprávnění. K této činnosti se nevyžaduje osvědčení revizního technika.

Oproti tomu však revize spalinových cest může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem shora uvedeného živnostenského oprávnění a  která je zároveň:

  1. revizním technikem komínů,

  2. specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů, nebo

  3. revizním technikem spalinových cest.

 

Tato odborně způsobilá osoba by měla by se měla prokázat např. členským průkazem vydaným Společenstvím kominíků České republiky se sídlem Kafkova 8, Praha 6, nebo Osvědčením o vykonání zkoušky revizního technika spalinových cest vydaným Hospodářskou komorou v Praze.

O provedené revizi spalinové cesty musí revizní technik vydat písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, v platném znění.

Bližší informace o daném podnikateli Vám též zodpovíme na Obecním živnostenském úřadě Blovice (telefon: 371 516 139, 371 516 131 nebo 371 516 170), nebo si je můžete rovněž nalézt na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz, kde je k dispozici seznam revizních techniků spalinových cest nebo komínů – členů SKCR. Informace Společenstva kominíků lze získat též na e-mailové adrese sk.cr@volny.cz nebo na telefonním čísle 224 321 080.

 

Ing. Věra Růžičková

vedoucí OŽÚ Blovice

 

 

Vyvěšeno: 20. 7. 2011

Zpět